Fra mulighetsstudier til levende byrom

Vatne speed dating

Innhold

Google Calendar ICS I dette storstilte, praktiske forsøket har små mengder biokull i fôr gitt gode resultater for bl.

online dating sør-odal

Norsk biokull eksporteres nå til danske svinebønder, som igjen har fått svært gode resultater på dyrehelse og tilvekst. Like lenge som biokull har vært brukt som jordforbedringsmiddel, har bonden visst at kull kan være bra for dyra.

speed dating norway nesna

Men knapt noen forsøk har vist hvordan biokullet kan brukes i praksis i fjøset, og hvilken betydning det kan ha for bondens økonomi. I dette prosjektet som startet ihar gris, kylling, kalkun, lam, kalv og melkeku fått fôr tilsatt små mengder biokull.

dønna dating steder

Biokullets effekt på dyras produksjon, helse og utslipp av klimagasser er undersøkt i 20 ulike praktiske forsøk. Hypotesen har vært at biokullet på denne måten skulle gi verdi flere ganger: Først ved bedre dyrehelse og trivsel, deretter ved bedre jordhelse og større avling gjennom biokull-gjødsla, og sist, men ikke minst, ved lagring av karbon i jorda.

Prosjekter

Friske dyr, god fôrutnyttelse og god dyrevelferd er grunnmuren i husdyrholdet for å oppnå gode produksjonsresultater. Ressursbesparende produksjon med lav singel i lervik av svinn gir i seg selv lavere utslipp, samtidig vatne speed dating virkemidlet, biokull, gir en positiv klimaeffekt.

oslo singelklubb

På dette webinaret gir vi en oppsummering av alle dyreforsøkene samt jordforsøket, og vi ser nærmere på det kliniske svineforsøket som ble gjort i samarbeid med NMBU. Til slutt presenteres beregningene for de økonomiske og klimamessige effektene knyttet til de ulike forsøkene. Dersom biokull skal være interessant, må det gi økte inntekter eller sparte kostnader som er større vatne speed dating kostnaden ved å bruke det.

single klubb i herre

Forsøket har gitt tydeligst resultat i svinebesetninger, men viser også at biokull kan være svært aktuelt ved for eksempel diaré hos lam og kalv. For mer informasjon om prosjektet kontakt: Einar Stuve, leder for styringsgruppa og daglig leder i Obio AS: einar oplandske.

vegårshei dating norway