Politiet trapper ned etterforskningen av drapssaken i Svelvik

Svelvik single menn

Målene for det grønne skiftet er omfattende.

Mann søker Kvinne

Bare i Oslo-området fraktes daglig tusenvis av lastebillass på kryss og tvers og stein deponeres på steder det gjerne ikke er ønsket. Slik kan det ikke fortsette. Det mener ti av de største aktørene i bransjen.

Nå tenker de nytt. Samarbeidet skal kunne effektivisere skipstransport, skape grunnlag for bygging av nye, utslippsfrie skip, skape nye arbeidsplasser og fjerne biler fra vegene.

Hans Petter Johannesen, svelvik single menn i Skanska og Viken Miljøpark AS, en av de aller største entreprenørene her i landet har en klar oppfatning: «Oslofjorden er en transportåre for overskuddsmasser ut fra de bynære områdene.

Main Navigation

Fjorden representerer et enormt potensiale for miljøvennlig transport. Mottakerne er store aktører som NorBetong og Unicon i Oslo, som leverer til entreprenører som Skanska. I dag brukes i all hovedsak skip for denne frakten fra Svelvik til Oslo.

svelvik single menn knarvik enslig

Men skipene som er tilgjengelige er gamle, lite miljøvennlige, og de returnerer ofte tilbake fra Oslo til Svelvik — uten last. Formålet var å identifisere fraktbehov for grønne skip i Oslofjorden og vurdere mulige løsninger til beste for alle deltakerne.

Atlas Stones Part 3 - 2002 World's Strongest Man

Skanska som er entreprenør for Fornebubanen og flere parseller på E18 Vestkorrioderen, og Veidekke, som er entreprenør på en parsel på Fornebubanen, skal i Bærum alene håndtere flere millioner tonn overskuddsmasse de neste fem-seks årene. Dette gir mulighet for resirkulering av overskuddsmasser.

Og programlederen og livereporteren fra Sommeråpent og Frokost-TV. Snart dras Sommeråpent i gang igjen. Da er Pål Thoresen på plass både som programleder og livereporter inn i sendingene.

Skanska, NRC og Veidekke kan komme til å frakte masser fra sprenging og graving i Oslo-området til Svelvik som så kan behandle og gjenbruke massene som innsatsfaktorer i betong og asfaltproduksjon. Dette betyr at skipene som frakter sand og singel til Oslo også kan fylles med overskuddsmasse tilbake.

Avhøres torsdag

Og»— legger han til — «i stedet for at disse massene er et problem blir de en ressurs som også vil skape nye arbeidsplasser. Inntil 25 nye arbeidsplasser for oss alene. Ikke minst gjelder det byggebransjen. Dersom arbeidet som nå er i igangsatt av de ti nevnte og store aktørene gir resultater, kan nye, utslippsfrie skip operere innenfor en kostnadsramme som er økonomisk fordelaktig sammenlignet med dagens transport.

Eric Stauset, administrerende direktør i Unicon, konkretiserer nærmere: «Som en ledende leverandør av ferdigbetong søker Unicon nye måter å redusere miljøavtrykket vårt på.

svelvik single menn speed dating norway stange

Vi ser nå for oss en spennende fremtidig løsning hvor vi kan la el-skip autonomt frakte sand karlsøy singel treff grus i Oslofjorden,» sier han. Unicon produserer ferdig betong på Sjusjøya. Konkurrenten NorBetong skal åpne ny fabrikk samme sted til sommeren. For de er sikker og forutsigbar tilgang til stein og sand til svelvik single menn helt sentralt.

svelvik single menn møte single i tingvoll

NorBetongs administrerende direktør Otto Poulsen er like klar i sin uttalelse: «NorBetong har stort fokus på miljøvennlige løsninger og er svært interessert i langsiktige avtaler for nullutslipps transport på Oslofjorden. GSP vil jobbe videre sammen med aktørene for å finne frem til mulige sjøbaserte transportløsninger med mål om hvordan disse kan realiseres.

svelvik single menn dale dating

Narve Mjøs, direktør for Grønt Svelvik single menn er imponert over at ti store aktører nå forener krefter og målsettinger på en slik måte. Prosjektet passer perfekt inn i Veikartet for gønn skipsfart som ble overlevert til Klima- og miljødepartementet i begynnelsen av januar» «Jeg gleder meg til å følge dette prosjektet videre.

Kanskje kan vi ha nye skip uten utslipp på Oslofjorden om et par-tre svelvik single menn avslutter Mjøs.

svelvik single menn enslig i ulvik