Rognan Utleie

Single speed sandnessjøen. Styrker hydrogen- og ammoniakk-støtte

Om arbeidsgiveren

Selskapet har nylig inngått en opsjonsavtale med Helgeland Havn på et areal på 25 mål nord for dagens utfylte område. Single speed sandnessjøen har gjort innledende geotekniske vurderinger og arbeidet med regulering og opparbeidelse av tomten kan starte allerede i første kvartal neste år.

Målsettingen er å være i kommersiell drift i løpet av Axel Klafstad, leder for forretningsutvikling i GreenH — Vi opplever betydelig interesse fra mulige kunder, særlig innen maritim sektor som har stort fokus på å redusere utslipp.

Siden oppstarten av prosjektet har vi samarbeidet tett med flere mulige avtagere på hydrogen, oksygen og varme, sier Axel Klafstad, leder for forretningsutvikling i GreenH i en pressemelding. Skal utnytte varme og oksygen I umiddelbar nærhet til området planlegger Nordland Settefisk et settefiskanlegg.

tydal enslig ringsaker speed dating norway

Anlegget kan benytte oksygenet direkte fra hydrogenfabrikken. I tillegg har selskapet dialog med Helgelandsbase om utnyttelse av overskuddsvarmen til oppvarming av basen.

Det er flott å se at aktører som Nordland Settefisk og Helgelandsbase er framoverlente og ønsker det samme, sier Klafstad.

online dating flatanger narvik single

Helgeland Havn og GreenH har vært i tett dialog i lengre tid om utviklingen av prosjektet. GreenH er tydelige på at havnens engasjement har vært helt nødvendig for at hydrogenprosjektet nå legges til Sandnessjøen.

Også havnedirektøren er fornøyd med samarbeidet.

dating norway i dønna single damer hemnes

Styrker hydrogen- og ammoniakk-støtte — Skipsfarten skal inn i en nødvendig, grønn omstilling. Da må Helgeland Havn også tenke fremover for å fortsette å være et attraktivt anløp, og vi er derfor svært fornøyde med å endelig kunne dele nyheten om at det single speed sandnessjøen et storskalaanlegg for grønt hydrogen her i Sandnessjøen.

Toppscorer'n

Nå skal vi fortsette det gode samarbeidet for å realisere planene, sier Laila Brunvold, havnedirektør i Helgeland Havn. Sandnessjøen har mer enn 60, årlige havneanløp fra 1, skip, og egner seg derfor godt som et fremtidig knutepunkt for grønt hydrogen.

single speed birkenes hemnesberget single

Nylig annonserte Enova et kommende single speed sandnessjøen for produksjon og bunkringsanlegg for hydrogen til maritim sektor, og selskapet vurderer nå om de skal delta i utlysningen med prosjektet. Det betyr at fremtidens fartøy som går i jevnlig trafikk rundt Helgeland vil kunne bunkre grønt hydrogen i Sandnessjøen.

Vi har jobbet godt med GreenH rundt dette prosjektet, som vi opplever som en seriøs aktør i en fremtidsrettet næring.

Turforslag

Det er veldig positivt for kommunen at prosjektet går mot realisering, sier ordfører Peter Talseth Sp. I likhet med GreenH sine anlegg som planlegges i Bodø, Kristiansund, Rogaland og på Slagentangen, vil også et storskalaanlegg i Sandnessjøen ha positive, lokale ringvirkninger. I tillegg til arbeidsplasser og verdiskapning, kan det også bety fremtidig produksjon av konkurransedyktig priset hydrogen til kjøretøy og industrianlegg, eller andre piloteringer, sier Klafstad.

Nettselskapet Linea planlegger en betydelig forsterkning av nettet inn til Sandnessjøen med nye linjer fra Alsta til en ny trafostasjon på Strendene. GreenH sin etablering er med å understøtte single speed sandnessjøen av å øke kapasiteten.

Siste innlegg

Så vi er positive til planene, sier Steinar Benum, daglig Leder i Linea. GreenHs prosjekter i Nordland GreenH jobber for å utvikle flere knutepunkter for hydrogenproduksjon som ligger nærmest mulig sluttbrukerne. I august annonserte selskapet at de har signert en kontrakt med Torghatten Nord som omfatter 15 års leveranseavtale på hydrogen til Lofoten-fergene.

Anlegget i Bodø vil ha en kapasitet på 6 — 10 tonn hydrogen per dag, og omfatte anlegg for salg og distribusjon av oksygen samt utveksling av varme til fjernvarmenettet.

Instructions for Screen Reader Users:

Per i dag er det ingen som driver storskalaproduksjon av grønt hydrogen i Norge, men med prosjektet i Bodø ligger GreenH an til å bli en av de første produsentene som kommer i gang. Det er få etablerte løsninger for bunkring av hydrogen.

  • Kløfta singel treff
  • Sandnessjøen - aktiviteter og overnatting
  • FK Lofotens blogg: FK Lofoten - Sandnessjøen ()
  • Oslo online dating
  • Online dating sør-fron

GreenH har utviklet en løsning for direktebunkring fra anlegget til fartøy. Denne løsningen skal i første omgang realiseres i Bodø. I Sandnessjøen vil selskapet single speed sandnessjøen den samme løsningen for direktebunkring samt muligheten for å løfte containere med hydrogen om bord i fartøyet.