Sécurité des données

Rissa dating site, Fil:Rissa, Norway - panoramio.jpg

Innhold

  De gir en mer eller mindre detaljert bygdehistorie som går år tilbake.

  rissa dating site stjørdalshalsen speed dating norway

  Artikkelen fokuserer på eiendomsrettsstrukturen og jordleie innen landbruket og viser at jordleie langt fra er noe nytt i Rissa. Tvert om er selveierjordbruk snarere et unntak enn regelen i et historisk perspektiv over år.

  rissa dating site oppdal single jenter

  Landbruksjord var en viktig inntektskilde for kirke og stat fra gammelt av og kontroll over eiendomsretten til jord sto derfor sentralt i kampen om makt og som basis for investeringer i samfunnsutvikling og inndekking av ulike kostnader som finansiering av kriger, kongehus, klostre og kirker.

  Den korte perioden med landbrukssubsidier i de seneste år kan derfor sees som et kort appendiks i forhold til den historisk dominerende tendensen til sterk skattlegging av bønder og landbruket som et viktig fundament for utvikling av landet. Det er århundrer med hardt arbeid på jorda som har rissa dating site til å bygge landet uten at dette historiske slitet gir nevneverdig respekt eller forståelse for dagens subsidier som også kunne sees som en liten velfortjent tilbakebetaling rissa dating site andel av nyere tids velstandsutvikling som fortidens hardtarbeidende bønder var rissa dating site å legge grunnlaget for.

  rissa dating site namsos  dating site