Se flere annonser

Ringsaker enslig, Abonnement

singeltreff berger

Ringsaker er kjent som Prøysenkommunen, som matkommunen og som næringskommunen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon ringsaker enslig opplevelser. Sjusjøen har Norges beste skiløyper og kan innfri hyttedrømmen.

Abonnement

De koselige småbyene Brumunddal og Moelv er i vekst, og det er et variert og mangfoldig botilbud i kommunen. Det er gode oppvekstmiljø og en tydelig satsing på økt læringsutbytte i skolen. Vil du jobbe i Norges mest offensive kommune?

Publisert: 18 desember, Oppdatert: 18 desember, Artikkelen er mer enn ett år gammel. Ringsaker skal ikke lenger ta imot unge asylsøkere. Nedleggelsen ble vedtatt mot med 21 mot 18 stemmer. Neste år starter avviklingen av botilbudet i de to boligene i Brumunddal. Fra er tilbudet helt fjernet.

Som arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer. Botiltak for enslige mindreårige flyktninger BEMA Bosettingstiltaket for enslige mindreårige flyktninger omfatter to boliger med til sammen 10 ungdommer i alder år.

Teamet består av to ledere, 14 miljøterapeuter samt merkantile ressurser, med god fordeling med hensyn til alder, kjønn, utdanning og yrkesbakgrunn. Ungdommene kan bo i tiltaket fram til fylte 20 år. Ungdomsgruppa er blandet når det gjelder kjønn og nasjonalitet.

Personvern og cookies

Vi søker Tilkallingsvikarer som miljøterapeut i botiltak for enslige mindreårige flyktninger fra 1. Vi har behov for tilkallingsvikarer i ferier, permisjoner o. Av hensyn til en best mulig oppfølging av ungdommene i tiltaket, er det ønskelig med en bredt sammensatt personalgruppe når det gjelder bakgrunn, alder, kjønn, interesser osv.

Arbeidsoppgaver Miljøterapeutisk arbeid overfor enslige mindreårige, dvs.

nordreisa dating

Ungdommene skal få hjelp til å lære å fungere i det norske samfunn, i skole, fritid og arbeid, ringsaker enslig som gruppe i botiltaket. Hjelp til skolearbeid og hjelp til å finne gode fritidsaktiviteter vil være sentrale oppgaver for miljøterapeutene.

Ungdommene kommunen blir bedt om å bosette er yngre enn tidligere.

austevoll single damer

Dette innebærer økt fokus på omsorgsoppgaver i tiltaket. Søkere med annen likeverdig høgskoleutdanning kan komme i betraktning hvis det kan dokumenteres relevant arbeidserfaring med mindreårige flyktninger.

enslig i bjerkvik

Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet. Søkere bør ha innsikt i ringsaker enslig omsorgsbehov generelt, og enslige mindreåriges særlige behov. Ringsaker enslig egenskaper Ringsaker enslig vil singel treff sørumsand lagt avgjørende vekt på personlig egnethet, som relasjonskompetanse, omsorgsevne, evne til å stå i grensesettingssituasjoner med ungdom.

Samarbeid og evne til å ta i mot veiledning er avgjørende.

Aktuelle temaer

Vi ønsker både søkere som liker å engasjere seg i lek og fritidsaktiviteter sammen med ungdom, og søkere som har sin styrke i omsorg og drift av et hjem. Krav til søker Søkere må ha førerkort.

Vedtekter for skolefritidsordningen SFO i Ringsaker kommune, gjeldende fra

Botiltaket har egen tjenestebil. Før tiltredelse må det foreligge tilfredsstillende politiattest jf bvl §samt bekreftelse på gjennomført og godkjent tuberkulosekontroll for personer som har oppholdt seg lengre tid i utlandet, jf forskrift.

Slike bekreftelser skal ikke legges med søknaden.

- Mindre verdi

Arbeidstid Det arbeides turnus med vakter tredje hver helg. Alle faste miljøterapeuter har døgnvakter fra kl. De arbeidere også enkelte dagvakter for å ivareta særkontaktansvar, samarbeidsfunksjoner, personalmøter m. I helgene er døgnvaktene kombinert med dagvakter. Det forutsettes at tilkallingsvikaren har mulighet til å fylle disse tidspunktene. Lønnsvilkår Søkere med 3-årig høgskoleutdannelse ansettes i st.