Annonsering hos 1881

Mysen enslig. Takk til flotte ungdommer på Mysebu! - jozi.hu

Innhold

  Hvem kan søke om grunnskoleopplæring?

  mysen enslig

  Opplæringsloven § 4a sier: "Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for mysen enslig få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte.

  mysen enslig

  Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis. Kommunen kan kreve betaling for opplæringen. Har du oppholdsrett etter EØS-regelverket, er du ikke omfattet av introduksjonsloven.

  Dette innebærer at du verken har rett eller plikt til opplæring etter introduksjonsloven. Du får opplæring i mysen enslig på et språk som du forstår, mens norskundervisningen vil bli gitt på norsk.

  mysen enslig

  Når du har gjennomført kurs, må du ta prøver i begge fag. Ordningen skal gi deg som utlending i Norge mulighet til å delta i arbeidslivet. Gjennomført opplæring singel treff moelv en forutsetning for å få permanent oppholdstillatelse og eventuelt statsborgerskap.

  mysen enslig

  Du vil få utarbeidet en individuell plan som tar utgangspunkt i ditt opplæringsbehov. Har du rett til gratis opplæring, får du mulighet til å ta tilleggsopplæring på inntil 2 timer dersom du har behov for det.

  Edwin Haga Aastorp er rektor på møbelsnekkerskolen. Kari Kløvstad. I snart år har Møbelsnekkerskolen på Mysen fôret Norge med fagfolk Fra til inn på tallet var Mysen den store møbelbygda i Norge. Nå er det Møbelsnekkerskolen som tar vare på tradisjonene. Kari Kløvstad onsdag

  Kommunen kan da teste kunnskapene dine for å finne ut om du trenger mer opplæring.