Organisert under

Kvam enslig

Forbudet mot eggdonasjon bør oppheves | Anna Kvam

Del på epost Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå SSB viser kvam enslig 76 prosent av de mindreårige asylsøkerne enten jobber minst en time i uka, går på skole eller deltar i introduksjonsprogram. Gruppa som må klare kvam enslig uten foreldrene sine, ligger dermed bare 2 prosentpoeng bak unge flyktninger som har en familie å støtte seg på.

I den jevnaldrende befolkningen er det 85 prosent som er aktive. Tallene viser at enslige mindreårige ligger et stykke bak befolkningen ellers, men ikke så langt som mange kanskje kvam enslig, sier statssekretær Christl Kvam i Arbeids- og sosialdepartementet.

kvam enslig

Sakker man akterut som ung, kan det bli vanskeligere å ta igjen forspranget seinere. Statssekretær Christl Kvam i Arbeids- og sosialdepartementet forteller at regjeringen vil bidra med flere tiltak for å hjelpe flyktninger ut i jobb.

kvam enslig

I dag er de i full gang med å fullføre grunnskolen i Alta, samtidig som de har fått seg jobb ved siden av. Det mangler ingen ting her, for de hjelper oss så mye, sier Selam, som kom til Norge som åring.

Tre av fire enslige mindreårige flyktninger i arbeid eller på skole

Selv om de henger etter den jevnaldrende befolkningen, mener både Alta integrerings- og kompetansesenter og åringene selv at det er bra at så mange er kommet ut i jobb eller utdanning. For det er utfordrende å komme i gang, og man får kanskje ikke all den hjelpen man hadde ønsket, sier Shirwan. Roger Tobiassen sier at det er viktig å huske på at de som kommer til Norge ikke har noen foresatte, og de kvam enslig derfor avhengig av dem som jobber i kommunen.

kvam enslig

Roger Tobiassen mener det er svært viktig at de sørger for at de mindreårige flyktningene som de følger opp lærer språket og får jobberfaring. Derfor hjelper de dem både på skolebenken og ut i arbeidslivet.

Forbudet mot eggdonasjon bør oppheves | Anna Kvam

Av dem har 40 vært i kvam enslig eller jobb i bosettingsperioden. Alta integrerings- og kompetansesenter følger de mindreårige flyktningene gjennom språkopplæringen opp til videregående nivå. Avdelingsleder ved Flyktningtjenesten i Alta, Roger Tobiassen, sier at det er viktig med god oppfølging av enslige mindreårige flyktninger, for det er individuelt hvor raskt de lærer seg språket.

En jobb betyr alt: Det gir både språkferdigheter og et nettverk.

Tre av fire enslige mindreårige flyktninger i arbeid eller på skole

Samtidig som kvam enslig tror på deg, og at man har noen å snakke med. Så enkelt og så komplisert er det, sier Roger Tobiassen. Enten man er med på et idrettslag, dans eller gjør noe annet. Der foregår også nettverksbyggingen. Roger Tobiassen sier at det er viktig å få flyktninger i jobb. Via jobb lærer de seg kvam enslig, samtidig som de får et nettverk. Det fører blant annet til at mange av flyktningene får sosialhjelp. Særlig gjelder dette kvinner, der 5 single speed orkdal fikk sosialhjelp.

kvam enslig

I den jevnaldrende befolkningen totalt er denne andelen under 1 prosent. Forskjellen gir grunn til bekymring, sier statssekretæren.

KIA Norge – KIA Vest

Regjeringen vil bidra med flere tiltak, og forventer samtidig at innvandrerne står på og lærer seg skikkelig norsk. Det er alarmerende.

lyiric Where Is True Love -Peet Peera (ความรักดีๆอยู่ที่ไหน)

Det verste som kan skje, er at innvandrere og flyktninger blir en egen underklasse i det norske samfunnet, sier Kvam.