– Fusa er betre enn alle andre skular!

Fusa singel

Type Story Lausmassar Når fusa singel og vatn er i rørsle, gjer naturkreftene grundig arbeid.

dating site i trondheim

Under og etter siste istid vart dalar og fjordar forma. Lausmassar — stein, gnus, sand og leire — vart førte med isen og elvane nedover single speed lierne og ut i fjordbassenget.

Teknisk tegner

Då landet heva seg etter at den tunge iskappa var borte, kom mange grusterrassar over havnivå. Laus-massane gav grunnlag for ei omfattande næringsverksemd i mange fjordbygder.

sem single jenter

Etterspurd vare Hjelmås Teglverk vart bygt i ; nedlagt i fusa singel Naturråstoffet var lokal leire, her, som på Vinnesleira i Fusa. Etter kvart vart sand ei etterspurd vare.

Sand vart nytta til dekke på dei mange vegane som no vart bygde, til støyping og til produksjon av bygningselement. I byrja einskilde å frakta sand med seglfartøy; særleg folk frå Stamnes-sokna, lengre ute i fjorden. Modølingane byrja først med sanddrift ii Mostraumen, og leverte til Bergen.

nissedal møte single

Inne på sjølve Mo byrja sanddrifta under første verdskrigen. Gardbrukarane kjørte sanden med hest fusa singel kjerre fra sandtaket og ned til sjøen, der han vart lagra i nausta. Når sandskøytene kom, trilla dei sanden ombord med trillebår.

  • Haram single klubb
  • Modalen single kvinner
  • Birkenes single
  • Singel og sand i Modalen - DigitaltMuseum

Rikdomskjelde I byrjinga av talet vart det ei meir organisert drift. Dei kjøpte mellom anna opp rettane til sanddrifta i Trohaugen i Drifta vart etterkvart meir rasjonell. Bilar overtok transporten frå sandtaka til fraktefartøya, og det vart bygt stein-knuseverk for også å nytta steinen som var innblanda i grusmassane.

sørum pris på singel

Singel og sand vart eit varemerke og ei rikdomskjelde for bygdene i indre Nordhordland.