6963 Dale I Sunnfjord

Fjaler singel

Bindal single oss Fasilitetar Leirstaden vår ligg vakkert plassert i ei skjerma bukt på Haugland i Fjaler.

ål single jenter

Vi har fasilitetar av høg standard og yter vårt aller beste for at alle våre gjestar skal få ta del i nye opplevingar som skapar varige og gode minner. Vi fjaler singel sengekapasitet til inntil gjestar, stort samlingslokale og flott kantina som serverer 3 måltid for dagen.

Workshopkonsert

Uteområdet er perfekt for mange ulike typar utandørsaktivitetar og ikkje minst må vi nemne det flotta bassenganlegget på området! Trykk på ein kategori under for å hoppe direkte til den relevante seksjonen.

enslig i åros

Haugland ligg ca 50 min køyretid sør for Førde og 3 timar nord for Bergen. Skulen vart etablert i og sidan den gang har campus utvikla seg til eit svært flott område med stadig nye bygg og eit utvida aktivitetstilbod som sommarleirane nyttar seg av. Alle fasilitetane held høg standard og området er under stadig fornying og utvikling.

speed dating norway sandsli

Våren opna det nyaste tilskotet på campus, eit nordisk tun, med tilhøyrande Bakehus fjaler singel vi inkluderer i sommarleirprogrammet. Uteområdet på Haugland innbyr til mange kjekke både organsierte- og fritidsaktivitetar for borna, og vi er trygg på at alle vil ha ei super oppleving fjaler singel Haugland!

værøy singel treff

I over 30 år har det blitt arrangert sommarleirar på Haugland og i løpet av denne tida har det vore tusenvis av små og store på Haugland som har tatt del i kjekke opplevingar Ein kjem ikkje nærare fjorden Aktivitetshuset Leif Høegh! Flott stort samlingsrom til alle leirdeltakarane!

Det Nordiske Tunet!

seljord single kvinner