Aktuelle temaer

Enslig i rennesøy

Del på epost — Me har teke imot mindreårige asylsøkarar tidlegare, og me har veldig gode erfaringar med det, men økonomien oppi dette er veldig utfordrande for oss, seier ordførar i Rennesøy, Dagny Sunnanå Hausken.

enslig i rennesøy

Økonomi er også hovudgrunnen til at Rennesøy i denne omgangen berre seier ja til 20 nye flyktningar neste år, sjølv om de er bedne om å ta imot 35, og av dei 10 mindreårige. Ordførar i Rennesøy Dagny S. Hausken seier det er utfordrande å ta imot så mange som dei har blitt bedne om.

Model 3 drove 500 km/310 mi in a single charge

Foto: NRK — Det er mykje fordelt på innbyggjarar, me tek allereie imot mange flyktningar i forhold til innbyggjartalet vårt, seier Sunnanå Hausken. LES OGSÅ: Antall enslige mindreårige asylsøkere er tredoblet fra i fjor Fleire er skeptiske Totalt har styresmaktene bedt kommunane i Rogaland om å single hornindal imot om lag asylsøkarar neste år, av desse er mindreårige.

enslig i rennesøy

Haugesund er bedt om å ta imot asylsøkarar, av dei skal 30 vera mindreårige. Men ordføraren er usikker på om enslig i rennesøy kan handtere det. Ordførar i Haugesund, Arne-Christian Mohn seier det trengst meir pengar frå staten.

enslig i rennesøy

Men fordi me har blitt bedne om å ta imot 30 mindreårige, så er me litt usikre på om me greier det. Me har ikkje gjort det før, seier ordførar i Haugesund, Arne-Christian Mohn. Førebels har dei berre sagt ja til å ta imot åtte mindreårige.

enslig i rennesøy

Greier dei å handtere det, vil dei vurdera å ta imot fleire. Men også han poengterer at det er økonomien i det som er den største utfordringa.

enslig i rennesøy

Enslig i rennesøy det er ikkje fullfinansiert å ta imot mindreårige, slik det er med vaksne, seier Mohn.