Løyper i nærheten

Enslig i lunner

Innhold

Andelen enslige i Oppland er lavest i Gausdal, Jevnaker og Lunner Hele 20 av 26 kommuner har færre énpersonhusholdninger enn landsgjennomsnittet.

enslig i lunner

Kun Oslo har flere Andelen er lavest i Gausdal, Jevnaker og ikke minst Lunner som har bare en tredjedel singelboliger. Flest enslige i Oppland er det i Etnedal og Lillehammer. I hele landet er det bare Oslo som har en større andel aleneboere enn Etnedal, der det bor single kvinner i skoger én person i mer enn annenhver bolig.

enslig i lunner

I hele 53 prosent av Oslo-boligene bor det bare én person. Gjennomsnittet for hele landet er 41 prosent, skriver bladet Singel i sin neste utgave. Bladet har foretatt en omfattende undersøkelse om singelhusstander i Norge, på oppdrag fra Ensliges Landsforbund og basert på tall fra Statistisk sentralbyrå SSB. Utkantene dominerer Under Oslo og Etnedal domineres ti på topp-listen av utkantkommuner i Finnmark.

Hele seks kommuner på ti på topp-listen ligger i vårt nordligste fylke. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antall singelhusstander har økt jevnt de siste tiårene.

Dokumenter

På landsbasis er andelen boliger med én person doblet fra enslig i lunner av tallet, og nesten tredoblet fra Han er seniorrådgiver ved Seksjon for befolkningsstatistikk. I de mest sentrale strøkene av landet er det mange yngre blant de som bor alene.

enslig i lunner

I utkantstrøk er det særlig den høye andelen eldre innbyggere som fører til at mange av husholdningene består av én person. Generelt viser SSB-tallene at det er flest enslige i de store byene og i utkantene lengst unna enslig i lunner, men det er store lokale forskjeller mellom ulike fylker og kommuner. De fem største byene i Norge vokser fortsatt, og byene vokser vesentlig mer enn befolkningen som helhet, viser statistikken.

enslig i lunner

Omtrent en tredjedel av Norges enslig i lunner bor i landets fem største byer. Slåss mot avgifter Ensliges Landsforbund har siden tallet jobbet for å bedre aleneboernes kår. Forbundet mener blant annet at kommunale avgifter til vann, avløp og renovasjon må beregnes etter forbruk.

enslig i lunner

Poenget er at en enslig person ikke skal betale like mye i kommunale avgifter som en stor familie. Flertallet på Stortinget er enig i prinsippet om å betale etter forbruk, men ettersom det er kommunene som bestemmer avgiftene, er dette spørsmål som må tas opp med lokale politikere.

Les mer om: artikkelemnene.

  1. Del på epost Beboerne ved mottaket har kommet til landet for å søke asyl som enslige mindreårige.
  2. Single speed trøgstad