– Hvem vil ta imot disse barna?

Enslig i lier

Tidligere husmannsplass Ole Olsen Skauby fra Eidskog skal ha startet å rydde husmannsplassen Nedre Råliplass under Lier i tidligere Vinger kommune en gang før Navnet er gitt etter at Amund Thorsen fra Harstadmoen i hadde fått skjøte på plassen Sætervang i Raalien fra Lier og Fausker hovedgård.

enslig i lier værøy singel treff

Plassen som hadde en skyld på 30 øre, ble tilbakeført til hovedbrukets eier i Dette året mangler husfar Ole i tellingen for Rålia og teksten her kan tolkes som at Gunhild er enslig mor. Men det er opplyst at hun er gift, og forklaringen finnes i en merknad i originallistene: «Manden finnes anført som Tjenestekal på Gaarden».

Sponsorer Elnesvågen Datingsider, Enslig i lier, Notodden dating The skarpenord hydraulic actuators can be delivered as single- or double acting and can operate ball- senja datingsider and butterfly valves?

Han var åpenbart ukependler! Kildene veksler mellom Vinger, Eidskog og Brandval som fødested, så det var ikke enkelt å «gjenfinne» mannen i arkivene. Ved tellingen er imidlertid Ole på plassen, som da fødte 1 ku, 1 kalv, 6 sauer og 2 geiter, og sådde 1 skjeppe bygg, ½ tønne blandkorn og 1 tønne havre og satte 3 tønner poteter.

Meglerne forteller om prosjektet

Etter Oles død i var enka Gunhild ansvarlig for driften enslig i lier neste generasjon overtok. De fikk ni barn, den siste sannsynligvis født på naboplassen Ner-Rålia i For i ble Ole og Gunhild selveiere da de fikk kjøpt Ner-Rålia og flyttet dit.

Nedre Råliplass fikk nye brukere da Gunnerius Gundersen, født på plassen Klettaog kona Marthea Nilsdatter, født i på Langfossrønningen, kom hit like etter som husmenn. Da de ble gift i var de begge tjenestefolk på hver sin plass i Rålia.

enslig i lier utsira single

I har de husdyr og kjøkkenhage og dyrker poteter her på plassen. I er det sønnen Karl Gundersen som inngår husmannskontrakt på plassen — mot årlig avgift på 25 kr og arbeidsplikt. I oktober lar «Glåmdalen» oss få et innblikk i denne kontrakten.

enslig i lier rena single klubb

Etter en innledning om at «husfolkene ikke må give eller tillade Nogen Ophold i Huset uden Eierens villie», enslig i lier avsnitt om arbeidsplikt og rett til utkastelse se avisutklipp. Glåmdalen Familien drev også plassen møte single i bjørnafjorden og omtales nå som forpaktere av eiendommen som da hadde fått bruksnummer 9 under Lier — året etter innlemmet i bnr 1.

Karl ble i gift med Anne Marie Hansdatter, født fra Hyttebakkenmen hun døde barnløs i Far Gunerius døde herog plassen ble sannsynligvis fraflyttet før Det har ikke vært mulig å gjenfinne tunet eller noen av de gamle bygningene. På gamle kart kan imidlertid tunet lokaliseres til dagens parkeringsplass nedenfor Forsvarets veteransenter.

Tre pågrepet etter å ha trengt seg inn til enslig kvinne

Muligens er det to eller tre bygninger tilhørende Nedre Råliåplass som ses i høyre bildekant på fotoet fra tallet vist under Ner-Rålia. De oppgitte koordinatene er omtrentlige.

Mindreårige flyktninger med oppholdstillatelse som kommer alene til Norge uten voksne omsorgspersoner. Enslig mindreårige flyktninger er fellesbetegnelsen på barn og unge flyktninger som kommer til Norge uten foreldre eller andre med forelderansvar. De fleste har opphold på humanitært grunnlag sterke menneskelige hensyn.

Kilder og litteratur Artikkelen skrevet av Johan Seglsten på grunnlag enslig i lier blant annet kirkebøker for Vinger, folketellinger, pantebøker, gravminner, gamle kart og aviser, samt publiserte bøker.

Mer om personene på plassen, se Lillevold, Eyvind : Vinger bygdebok 2side

  1. Nyheter, Lier | – Hvem vil ta imot disse barna?
  2. Miljøterapeuter (ID ) - Lier kommune
  3. Nedre Råliplass under Lier – jozi.hu
  4. Frogner single damer
  5. Nome singel treff
  6. Benedikte Håkonsen Barnevernstjenesten trenger besøksfamilier, vertsfamilier og fosterfamilier til enslige mindreårige flyktninger.