I takknemlig bønn

Enslig i hammerfest

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger Formålet med introduksjonsprogrammet er enslig i hammerfest styrke flyktningers mulighet for deltakelse i arbeidslivet og deres økonomiske selvstendighet.

enslig i hammerfest speed dating norway rørvik

Det er en forutsetning at du er bosatt i en kommune etter avtale med utlendingsmyndighetene, og at du har behov for grunnleggende kvalifisering. Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde opplæring i norsk og samfunnskunnskap og forberedelse til å delta i arbeidslivet.

enslig i hammerfest speed dating i songdalen

Programmet skal være helårlig og på fulltid og kan vare i inntil to år. Det skal utarbeides en individuell plan med bakgrunn i ditt opplæringsbehov.

enslig i hammerfest møte single i storfjord

Som deltaker har du krav på introduksjonsstønad. På årsbasis utgjør dette to enslig i hammerfest folketrygdens grunnbeløp.

Hammerfest - Everything you wanted to know about the northernmost town in the world

Hvem kan delta i introduksjonsprogrammet? Flyktninger mellom 18 og 55 år som har fått innvilget oppholdstillatelse og som har vært i landet under to år.

enslig i hammerfest grue møte single

Krav til oppholdstillatelse ett av kriteriene må være oppfylt Du har fått asyl Du er overføringsflyktning med innreisetillatelse Du er innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter søknad om asyl Du blir familiegjenforent med personer i de ovennevnte grupper som ikke har vært bosatt her i mer enn fem år Du har etter samlivsbrudd fått oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag Du har fått begrenset oppholdstillatelse som medlem av barnefamilie eller som enslig mindreårig i påvente av dokumentert identitet.

Hvis du ikke kvalifiserer til introduksjonsprogram, finnes det andre opplæringstilbud for flyktninger:.

Storgata 3, Hammerfest, Norge Om jobben Ønsker du nye utfordringer og en jobb med mening? Hero Norge søker miljøarbeidere i deltidsstillinger. Hammerfest mottakssenter skal gi plass for 30 enslige mindreårige asylsøkere i alderen år.