Kay Gyltnes

Dating norway i skånland, Norges Dating I Skånland

dating norway i skånland hamarøy single menn

Master theses [53] Sammendrag The aim for this master thesis was to construct a relative sea-level dating norway i skånland for the area of Skånland municipality, northern Norway. The relative sea-level curve is based on the results from bio- and litostratigraphic investigations of two basins, Store Trøsevatnet 73,5 m a. A simple type of phytoplankton analysis has been preformed on sediment cores from both basins, which is based on the fact that the composition of microscopic phytoplankton green algae and dinoflagellate cysts in the sediment reflects changes in the depositional environment marine or fresh water.

By using this method it was determined that Store Trøsevatnet did not qualify as an isolation basin, which indicates that the marine limit for the area must be located below 73,5 m a.

norge dating skånland søker

For Svartvatnet, the results from the phytoplankton analysis were combined with the results from loss on ignition and X-ray fluorescence XRF scanning to determine the isolation contact. In total, six samples for radiocarbon dating were collected from Svartvatnet, and the isolation contact was dated to ± calender years before present cal. One radiocarbon date was also preformed on basal sediments from Store Trøsevatnet, which gave an age of ± cal.

The match is a part of the 3rd Division, Group 6.

To avoid problems single speed årøysund to the hard-water effect, terrestrial plant macrofossils were preferred for dating. However, two of the samples from Svartvatnet were preformed on marine material, which included a single shell of Macoma calcarea and unidentified shell fragments, respectively.

Based on the results from the phytoplankton analysis, radiocarbon dating, and XRF-data, the brackish transitional phase in Svartvatnet seems to have been relatively short 2 cmand represent a time period of about years.

dating norway i skånland larvik dating norway

The regression rate may then have increased somewhat towards around cal. Formålet med dette arbeidet var å konstruere en strandforskyvningskurve for Skånlandområdet i Troms basert på lito- og biostratigrafiske analyser av to mulige isolasjonsbassenger, i tillegg til resultater fra tidligere arbeid i området. Bassengene som er undersøkt i dette arbeidet er Svartvatnet 38,9 m o.

Kjerner fra begge bassengene gjennomgikk en enkel form for fytoplanktonanalyse, som baserer seg på at sammensetningen av mikroskopiske fytoplankton grønnalger og dinoflagellatcyster i sedimentet reflekterer endringer i avsetningsmiljøet marint dating norway i skånland ferskvann. Ved bruk av denne metoden kom det frem at Store Trøsevatnet etter all sannsynlighet ikke er et isolasjonsbasseng, noe indikerer at den marine grensen for området ligger lavere enn 73,5 m o.

  • Nice break on the road - Review of En Smak av, Kafe og Spiseri, Evenskjer, Norway - Tripadvisor
  • Nærøysund speed dating
  • Singel treff skui
  • Accommodation, Businesses and more pictures from Skånland Skånland muncipality has approximately 3.
  • Ringsaker speed dating norway
  • Tjeldsund - Wikipedia

For Svartvatnet ble fytoplanktonanalysen kombinert med resultater fra glødetapsanalyse, røntgenfluorescens XRF for å fastslå hvor i kjernen isolasjonskontakten lå. Totalt ble det tatt ut 6 dateringer fra Svartvatnet for å kunne bestemme når isolasjonen av bassenget fant sted, og resultatet viste at bassenget ble isolert ± kalender år før nåtid randaberg single damer. Det ble også tatt ut en datering fra Store Trøsevatnet, der resultatet viste ± kal.

Been to En Smak av, Kafe og Spiseri? Share your experiences!

For å unngå problemer med hardvannseffekten ble det tatt ut terrestriske makrofossiler der dette var mulig, men ved to av prøvene fra Svartvatnet måtte det plukkes ut skjell Macoma calcarea og skjellfragmenter til dateringen.

På bakgrunn av fytoplanktonanalysen, dateringer, og XRF-analysen er det indikert en relativt kort brakkvannsfase på 2 cm tilsvarende ca.

dating norway i skånland vadsø single klubb

Deretter kan regresjonsraten ha økt noe fram mot ca.