Birkeland Center for Space Science (BCSS)

Birkeland speed dating. Browsing ODA Open Digital Archive by Author "Birkeland, Einar Elvbakken"

Bergheim Two-Bedroom Cottage

Rom- og plasmafysikk Popular Science Description This presentation is what the centre leader wrote as an introduction to the report that covers the years to We will present what we consider as the main achievements regarding: 1.

Scientific breakthroughs and highlights 2.

  1. Fullbooket speeddating denne uken – Radio
  2. Single klubb i bergen
  3. Blakk og på bunnen i ferien – Ytring
  4. Del med e-post Del med e-post Den
  5. Mysen enslig
  6. Dating steder berger

The promotion of these breakthroughs and highlights to the general public 3. Scientific leadership nationally and internationally 4. Instrument development both for space and on ground 5.

Tunge aktørar posisjonerer seg for norsk havvind-utbygging

New generation of space scientists Birkeland speed dating main ideas for BCSS were born during a brain-storming session between Jesper Gjerløv, Kjellmar Oksavik, and myself on a weekend in early The hiring of the two new professors was a strategic decision made by the institute leader Geir Anton Johansen in birkeland speed dating to the very good outcome for our group in the decadal evaluation of all physics groups in Norway the year before.

In that Evaluation, our group came out at the very top, due to its well-defined scientific strategy, many excellent students and decades of heritage in designing and building space instruments at UIB. Based on the existing strategy at the time plus input from the new Professors we defined, during that weekend, the main scientific questions for BCSS, identified the expertise we needed for resolving these questions and the people that we needed to get on board.

  • Koppang pris på singel
  • Etne single jenter

The purpose of the Centre of Excellence program is to give long-term predictable funding, which will enable the scientists to work strategically to answer important scientific questions with large impact for the scientific community as a whole.

By doing this, also make discoveries and present new ways to understand scientific problems and present paradigm shifts if needed.

Undervisning

All the scientific questions presented in the BCSS application focused on unresolved important groundbreaking nature and would potentially result in groundbreaking science. He changed his mind a few years later when we managed to make some real scientific breakthroughs. The report you are now about to read is our documentation of what we have achieved in science, leadership, outreach, education …etc, during these ten years.

birkeland speed dating dating norway i askvoll

So, for the last time, I thank all the members of BCSS for your good hard work during all these ten exceptional years. I also hope that what we have achieved during these ten years have created a good foundation and momentum for the continuation of scientific excellence in Norwegian Space Physics.

Achieved effects Birkeland speed dating birkeland speed dating sendt under "special reports" Summary English version The Birkeland Centre for Space Science BCSS will combine theoretical understanding, data analysis and instrument development to attack the primary and secondary objectives listed above. Main deliverables are: 1 Determination of the degree and importance of asymmetries in the two polar regions to understand the complexity of the Sun-Earth system 2 A comprehensive data set of ground based measurements of current systems 3 Parameterization of the Birkeland currents on fine spatial and temporal scales, t o be used in MI coupling models 4 Parameterization of the temperature and chemical effects of energetic particles from above and below in the stratosphere and mesosphere, to be used in atmospheric and climate models 5 The most comprehensive set of TGF observations from new experiments 6 A model and a theory for the production mechanism of TGFs BCSS will: 1 Maximize the utilization of existing Norwegian infrastructure at Svalbard, Northern Norway as well as large investments salangen single Cluster birkeland speed dating ASIM.

birkeland speed dating høyanger single menn

Vi har utdypet dette gjennom fire underspørsmål. Mesteparten av vår kunnskap om hvordan de to polarregionene er koplet til rommet er basert på målinger på den nordlige halvkule, og man har antatt at den sørlige er et speilbilde av den nordlige.

Vi vet nå at dette ikke er tilfelle, noe som åpner helt nye spørsmål om hvordan jorda er koplet til rommet. Når vekselvirkningen mellom solvinden, magnetosfæren og ionosfæren skal modelleres, benytter man modeller av strømsystemer i ionosfæren fra tallet.

birkeland speed dating single speed sande

Dette gir birkeland speed dating grensebetingelser som er gyldige på store skalaer og i et statisk bilde. Men slik er det ikke i virkeligheten.

birkeland speed dating møte single i stjørdal

Strømsystemene i ionosfæren er dynamiske og opererer på mange skalaer. Energirike partikler som bombarderer jordas atmosfære avsetter sin energi dypt nede i atmosfæren i området som kalles mesosfæren, eller "ignorosfæren" fordi så lite er kjent om denne delen av atmosfæren.

Denne partikkelnedbøren påvirker både temperatur og kjemi i atmosfæren. Dette kan være viktig for forståelsen av klimautviklingen.

Header menu 2

Her vil vi innledesamarbeid med klimaforskere ved Bjerknessenteret. For 20 år siden oppdaget man at det produseres gammastråling i tordenværsystemer. For et par år siden ble birkeland speed dating ved hjelp av lavbane-satellitter oppdaget at også relativistiske elektroner og positro ner produseres i forbindelse med lynaktivitet. Sterke elektriske felt er åpenbart involvert, men nøyaktig hvordan gammastråling og relativistiske partikler blir produsert, hvor ofte det skjer, og hvilken betydning disse har for temperatur og kjemi i atmos færen, er ikke kjent.

  • Møte single i storfjord
  • Nordreisa single kvinner

Birkelandsenteret vil kombinere teoretisk forståelse, dataanalyse og instrumentutvikling for å angripe disse spørsmålene. Senteret vil levere: 1 En bestemmelse av graden og viktigheten av asymmetrier i polarlyset I de to polare områdene for å oppnå en mer fullstendig forståelse av det komplekse sol-jord systemet 2 Et omfattende datasett med bakkebaserte malinger av feltrettete og ionosfæriske strømsystemer 3 Modell av Birkeland strømmer på relevante tids- og romlige skalaer til bruk i magnetosfære-ionosfære kop lingsmodeller 4 Modell av temperatur- og kjemiske effekter fra energirike partikler ovenfra og nedenfra I stratosfæren og mesosfæren til b Publications from Cristin.