«Andøy SV vil øke sosialhjelpssatsene» - jozi.hu

Andøy enslig. Hold kontakten

Innhold

  I desember skrev Bladet Vesterålen at Hågensen Eiendom dropper Stjernebygget, andøy enslig går for asylmottak i «MF», tidligere brukt som mannskapsforlegning.

  andøy enslig

  I et brev til Andøy kommune gjorde advokat Jon Arne Østvik det klart at hovedårsaken til dette er at det ikke er nødvendig å søke bruksendring for at bygget skal kunne tas i bruk til tiltenkte formål. Andøy kommune har en annen oppfatning. I et brev til Hågensen Eiendom gjør byggesaksbehandler Per Gunnar Olsen det andøy enslig at kommunen krever søknad om bruksendring.

  Dette er ikke forenelig med tiltenkt bruk og etablering av asylmottak for omlag sandnes single klubb. Derfor krever kommunen følgelig søknad om bruksendring, skriver Olsen.

  andøy enslig

  Olsen viser også til rundskriv Asylmottak — kommunens behandling etter plan- og bygningsloven. I henhold til det tilbud min klient har gitt UDI, vil bygget huse inntil voksne og enslige mennesker.

  andøy enslig

  Bruken vil således ikke skifte karakter, og den vil heller ikke medføre trafikale endringer i området sammenlignet med Forsvarets tidligere bruk, argumenterer advokat Østvik overfor kommunen. Anbud Andøy kommune har hele tiden vært klar på at den ikke ønsker asylmottak i Skarsteindalen.

  andøy enslig

  Hågensen Eiendom har vært klar på at kommunen ikke kan velge om den ønsker slik aktivitet der. Saken skjøt fart da UDI Andøy enslig Fristen for å komme med anbud utløp Da hadde Hågensen Eiendom levert anbud for asylmottak i Skarsteindalen.

  Les mer om: artikkelemnene.

  andøy enslig